Първо идеята събра хората. После професионализмът ги сплоти. Постепенно идеята прерастна в кауза, работата стана удоволствие, а хората - създадохме екип!